خدمات عمومی


در چه صورت رضایت شما از سایت افزایش می یابد؟
جواب نظرات درصد نمودار
افزایش زیر گروهها 112 %12
افزایش بخش های عمومی 59 %7
قراردادن لینک های مرتبط 97 %11
به روز بودن اطلاعات 479 %53
بهبود طراحی سایت 155 %17
مجموع نظرات: 902


چهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت