خدمات عمومی


 ثبت نام
ايران ابزار
مدير عامل: آقاي عليرضا تدبيري مدير اجرايي:
محصولات شير آلات بهداشتى اهرمى
نامشخص

تلفن: 7333200-7349682-7339098 فاکس: موبايل:
کدپستي: صندوق پستي:
آدرس: تهران - کيلومتر 6 - جاده آبعلي - جنب سه راه سازمان آب - شرکت ايران ابزارپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت