خدمات عمومی


 ثبت نام
نيک بسپار
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
محصولات لوله و اتصالات پى وى سى

تلفن: ۵۲۳۰۰۲۳-۰۳۵۱ فاکس: ۰۳۵۱-۵۲۳۰۰۲۲ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
آدرس: يزد-بلوار جمهورى اسلامى-پلاک ۸۶۹
آدرس: -پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت