خدمات عمومی


 ثبت نام
يزد بسپار
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
محصولات لوله و اتصالات پى وى سى

تلفن: ۰۳۵۱-۵۲۲۶۴۵۴ فاکس: ۰۳۵۱-۵۲۲۲۵۵۰ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: info@yazdbaspar.com وب سايت: www.yazdbaspar.com
آدرس: يزد -بلوار جمهورى اسلامىپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت