خدمات عمومی


 ثبت نام
صنايع سفال طبرستان
مدير عامل: زين العابدين کاشانى مدير اجرايي: حسين کارزانى
توليد كننده سفال بام
محصولات آجر
سفال بام

تلفن: ۳-۸۸۰۷۶۲۴۲ فاکس: ۲-۸۸۳۶۱۴۲۱ موبايل: -
کدپستي: 1466983645 صندوق پستي: -
ايميل: info@tabarestan.net وب سايت: www.tabarestan.com
آدرس: تهران - شهرك غرب - فاز ۷ - بلوار دريا - خيابان برادران رامشه - شماره ۳ طبقه اول
آدرس: بهشهر-کيلومتر ۷ جاده بهشهر گرگان-جاده مهدى رجه-یکشنبه 14 آذر 1395
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت