خدمات عمومی


 ثبت نام
سپيد بديع فجر
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
محصولات لوله پلى اتيلن

تلفن: ۸۵۰۰۸۶۳-۴ فاکس: ۸۵۰۰۸۶۵ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
آدرس: تهران- خ خرمشهر- پلاک ۱۵۱- طبقه سوم غربى-واحد ۵
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت