خدمات عمومی


 ثبت نام
پری
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
قالب بندى با تيرک مرکب
محصولات سازه های بتونی

تلفن: ۸۸۷۱۲۷۱۰ فاکس: ۸۸۷۱۲۷۰۹ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: mahmud.khalili@peri.de وب سايت: www.peri.de
آدرس: تهران-خ وليعصر-ساختمان۱۰۷۵-مجتمع شهاب-طبقه ۹-واحد ۹۰۴
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت