خدمات عمومی


 ثبت نام
دیسمان
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
ظرفيت توليد شرکت ۶۰۰۰۰ متر مکعب بتن(در قالب ۲۱۰۰۰ متر مکعب سقف ۲۴۰۰۰ متر مکعب قطعات متفرقه شامل:فونداسيون ستون تير و سقفهاى دبل تى و ... و ۱۵۰۰۰متر مکعب ديوار)که ديوار مى‌تواندساختمانهاى مختلف با کاربرى هاى صنعتى مسکونى آموزشى ادارى و بهداشتى و غيره باشد.
محصولات بتن پيش ساخته

تلفن: ۳۱۱۳۸۰۳۹۴۶-۸ فاکس: ۳۱۱۳۸۰۲۵۹۱ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: 83145-516
ايميل: info@deesman.com وب سايت: www.deesman.com
آدرس: -
آدرس: -پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت