خدمات عمومی


 ثبت نام
فضاکاران صنعت
مدير عامل: مهندس مهدى کرمانى مدير اجرايي:
طراحي، توليد و اجراى سازه هاى فضاکار
محصولات سازه فلزی

تلفن: ۸۸۶۵۲۱۲۱-۰۲۱ فاکس: ۸۸۶۵۲۱۲۱-۰۲۱ موبايل:
کدپستي: صندوق پستي:
ايميل: info@fazakaran.com وب سايت: www.fazakaran.com
آدرس: تهران - خیابان ایرانشهر شمالی- روبروی خیابان سپند - ساختمان 555 - طبقه پنجمسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت