خدمات عمومیزنگ ستيزان شرق
مدير عامل: آقاي محمدرضا رمضان زاده مدير اجرايي: -
بازرسي فني،طراحي و اجراي سيستمهاي حفاظت كاتدي و توليد تجهيزات مربوطه و مانيتورينگ خطوط لوله زمينه فعاليت: طراحي و اجراي سيستمهاي حفاظت كاتدي بازرسي فني و مانيتورينگ خطوط لوله محصولات: تجهيزات سيستمهاي حفاظت كاتدي و مانيتورينگ خطوط لوله
خدمات Sup-equ

تلفن: 22555124 فاکس: 22587672 موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: info@zangsetiz.com وب سايت: www.zangsetiz.com
آدرس: تهران - پاسداران - بوستان دوم - خيابان امير ابراهيمي - كوچه لنگران - پلاك 7
آدرس: -چهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت