خدمات عمومیافراک
مدير عامل: آقاي بابک ابراهيمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8035342 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان ملاصدرا ، خيابان شيخ بهايي ، نبش خيابان اوستا ، شماره 28 ، طبقه دوم ، واحد 4شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت