خدمات عمومیشرکت لوله و ماشين سازى ايران
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
شرکت لوله و ماشين سازى ايران
خدمات -

تلفن: ۵۲۴۵۵۰۵۲-۶ فاکس: ۵۲۴۲۹۶۸ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: luleh@lmico.com وب سايت: www.lmico.com
آدرس: کيلومتر ۱۰ جاده ساوه-ايستگاه چهاردانگه تهرانچهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت