خدمات عمومیتکنو بلوک
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
-
خدمات -

تلفن: 7349005 فاکس: 7355044 موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: teknoblock@yahoo.com وب سايت: -
آدرس: [جاده خاوران-بعد از پلیس راه شریف آباد-شهرک صنعتی عباس آباد
آدرس: -شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت