خدمات عمومیشرکت توليدى نيک تک ماشين
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
توليد کننده ماشين آلات راه سازى و ساختمانى
خدمات ماشين آلات راه سازى

تلفن: ۶۴۲۸۰۵۵-۶۴۳۶۴۴۵ فاکس: ۶۴۳۶۴۴۴ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: - وب سايت: www.technicmachine.com
آدرس: تهران-خ آزادى-بين اسکندرى و نواب-شماره ۲۶۵-واحد ۱
آدرس: -دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت