خدمات عمومیشرکت مهندسى دژآبسنگ
مدير عامل: - مدير اجرايي: -
مرمت و مقاوم سازى سيستم هاى آب وفاضلاب
خدمات سيستم آب و فاضلاب

تلفن: ۴۰۰۰۷۸۹-۴۰۰۰۷۹۶ فاکس: ۴۰۹۵۷۹۴ موبايل: -
کدپستي: - صندوق پستي: -
ايميل: info@dezhabsang.com وب سايت: www.dezhabsang.com
آدرس: بلوار اشرفى اصفهانى-روبروى ژزشکى قانونى-شماره ۱۵-طبقه دوم غربى
آدرس: -پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت