خدمات عمومیهمکاری نزدیک
مدير عامل: سید دانیال شیخ الاسلامی                   
مشاورى مطمئن در صنعت حمل و نقل کالا . هدف از ارسال اين ايميل همکارى نزديک تر با يکديگر ميباشد . در صورت تمايل بسيار خوشحال خواهيم شد يک جلسه حض
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۳۵۴۶۵ --- ۵۵۲۱۲۹۳۰ فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: danial@sheikholeslamy.com وب سايت: www.sheikholeslamy.com
آدرس: جاده ثديم قم روبروى درب جديد بهشت زهراشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت