خدمات عمومیتاسام
مدير عامل: آقاي احمد منجمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22276280 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: خيابان وحيد دستگردي(ظفر)، خيابان تخارستان، شماره 12 ، طبقه همكفشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت