خدمات عمومیآجرنماي پلاك صادراتي
مدير عامل: اصغر محمدي                   
توليد وفروش انواع آجرنماى ۴ سانتى در ورامين با بهترين وپيشرفته ترين ماشين الات.
خدمات نامشخص

تلفن: 02155820845 فاکس: موبايل: 09122987527
کدپستي:                   
ايميل: banasazahtehran@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران ورامين- خيرآباد- خوئين- شش متري دوم- روبروي چدن كوبين - 02912333823شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت