خدمات عمومیشرکت راه و ساختمان گرده زرد مهاباد
مدير عامل: عبدالقادر گورک مدير اجرايي: على رسالت
پيمانکارى راه و ابنيه و آب و سابقه کارى با حدود ۲۰ کار و مبالغ ريالىقراردادها ۲۵ميليارد ريال
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۴۳۴۲۱۳۱۷ فاکس: ۰۴۴۲۲۴۴۴۱۸۱ موبايل: ۰۹۱۴۳۴۲۱۳۱
کدپستي: 5915945588 صندوق پستي: 187
ايميل: gardazard@yahoo.com وب سايت:
آدرس: آذربايجان غربى - مهاباد خيابان جمهورى اسلامى - چهار راه آزادى - طبقه فوقانى داروخانه دکتر مولودى
آدرس: مهاباد - خيابان دادگسترى روبروى دادگسترى ساختمان صدف طبقه دو واحد ۳دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت