خدمات عمومیشرکت معماری داخلی ایستا فرم
مدير عامل: مهندس کامروا مدير اجرايي: مهندس امام
بازسازى ساختمان- معمارى داخلى و دکوراسون
طراحى فضا ها
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۳۷۲۹۶۳ فاکس: ۸۸۵۷۰۹۳۷ موبايل: ۰۹۱۲۸۰۳۱۵۰
کدپستي: 1466813758                   
ايميل: sadraking@yahoo.com وب سايت: www.istaform.com
آدرس: پاسداران - دشتستان هشتم - پلاک ۲۶ - طبقه دومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت