خدمات عمومیبازار تجهیز ساختمان
مدير عامل: صمد سلطانی مدير اجرايي: حسینی
اطلاع رسانی در زمینه فروش مصالح
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۵۵۲۲۲۷ فاکس: ۸۸۵۵۲۰۷۰ موبايل: ۰۹۱۲۳۲۱۷۷۴
کدپستي: 1433973363                   
ايميل: bazar@tajhiz-sakhteman.com وب سايت: www.tajhiz-sakhteman.com
آدرس: سید جمال الدین اسد آبادی میدان فرهنگ خیابان ۳۱ پلاک ۳۸ طبقه اولپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت