خدمات عمومیخانه عمران
مدير عامل: حميد اديبي                   
برگزاركننده دوره‌هاي تخصصي ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۷۵۸۴۴۰-۸۸۷۵۴۴۴۰-۰۲۱ فاکس: ۸۸۷۴۶۸۵۳-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@civihouse.ir وب سايت: www.civihouse.ir
آدرس: خ مطهري، خ ميرعماد، ك يكم، پ۴، واحد۳دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت