خدمات عمومیتوليدي پودر جوش ايران
مدير عامل: اسحاق اسحاقپور ساساني                   
توليد انواع پودر جوش و سيم جوش زيرپودري
توليدانواع پودر الكترود، توليد انواع پودر ترميت
تولد سيم جوشكاري توپودري
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۲۷۷۶۶۵-۲۲۲۷۷۶۷۰-۰۲۱ فاکس: ۲۲۲۷۳۴۲۷-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: mail@jooshiran.com وب سايت:
آدرس: ميرداماد،‌ شماره۸۸، ط۲
آدرس: كارخانه،ايران - کرج - ماهدشت - مردآباد - سردارآباد - خيابان هفتمشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت