خدمات عمومیتوليد بتن ماشين
مدير عامل: حامد اوحدي                   
توليدكننده انواع ماشين‌آلات ساختماني و راه‌سازي
خدمات نامشخص

تلفن: ۵۵-۶۶۴۳۳۱۵۰-۰۲۱ فاکس: ۶۶۹۲۶۰۳۰-۰۲۱ موبايل:
کدپستي: صندوق پستي: 1495-165
ايميل: info@betonmachine.com وب سايت: www.betonmachine.com
آدرس: خ آزادي،‌ بين دانشگاه دامپزشكي و خ اسكندري،‌ شماره۱۹۵،شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت