خدمات عمومیبناى راستين
مدير عامل: حسن سلمانزاده مدير اجرايي: مسرور وثوقى
شرکت بناى راستين داراى سوابق اجرائى درخشان در زمينه ساخت بيمارستانها در بخش ابنيه و تاسيسات و هم چنين مقاوم سازى ساختمانها و تاسيسات بر اساس آئين نامه جهانى FEMA می باشد.
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۲۸۷۷۳۱ و ۸۸۲۸۷۷۳۲ فاکس: ۸۸۲۷۰۸۵۱ موبايل: ۰۹۱۲۱۰۰۲۳۱
کدپستي: 1447754674                   
ايميل: rastin_100@yahoo.com وب سايت: www.banayerastin.com
آدرس: - طبقه سوم کوى نصر - خيابان نوزدهم - شمارهچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت