خدمات عمومیآجر سفالین اصفهان
مدير عامل: علی محسنی                   
فروش و ارسال مرغوبترين و خوش قيمت ترين اجر سفال اصفهان به کليه نقاط کشور
انواع تيغه ۷ - ۱۰ - ۱۵
انواع بلوک سقفى ۲۰ - ۲۵
انواع لفتون
و...
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۳۹۲۶۲۴۱۵ فاکس: موبايل: ۰۹۱۳۹۲۶۲۴۱۵
کدپستي:                   
ايميل: ayegh.gharb@gmail.com وب سايت:
آدرس: اصفهانپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت