خدمات عمومیشرکت ره آورد افق ایرانیان
مدير عامل: آقای عباسعلی علی دوست                   
انواع تراک ميکسر
وانت ميکسر
اتو ميکسر
بتونير
دامپر
بچينگ پلانت
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۷۵۲۲۰۱ فاکس: ۸۸۷۵۸۷۱۱ موبايل: ۰۹۱۲۲۳۹۱۸۹۷
کدپستي: 1587968118                   
ايميل: info@roiran.com وب سايت: www.roiran.com
آدرس: خيابان مطهرى - خيابان ميرعماد - کوچه شمشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت