خدمات عمومیپرتيکان سازان عتيق
مدير عامل: معصومه گودرزى مدير اجرايي: احمدرضا سليمانى
* انبوه سازى
* معمارى بنا
* طراحى و اجراى دکوراسيون داخلى
* غرفه آرايى ( تجارى و نمايشگاهى )
* طراحى - نظارت و اجراى ابنيه
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۸۰۱۴۶۹-۰۳۱۱ فاکس: ۶۸۰۱۴۶۹-۰۳۱۱ موبايل: ۰۹۱۳۳۱۹۹۰۷۶***۰۹
کدپستي:                   
ايميل: pertican_atigh2006@yahoo.com وب سايت: www.perticansazan.blofga.com
آدرس: شهر بهارستان - مجتمع ميلاد (بلوک ۲۲۷) - ميلاد ۵ - شماره۹شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت