خدمات عمومیشرکت خانه سازى
مدير عامل: غلامعباس صادقى مدير اجرايي: افشين احمدى
تعمیرات و نگهداری ساختمان های اداری
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۶۱۱-۴۴۵۱۷۹۴ فاکس: موبايل: ۰۹۱۶۱۱۱۵۲۴۸
کدپستي:                   
آدرس: اهواز-ملى راه -خ مهران پلاک ۷۷
آدرس: شرکت فولاد خوزستان-نت ساختمانیچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت