خدمات عمومیهماي انديكا
مدير عامل: پورنيكي                   
شركت هماي انديكا تامين كننده پوششهاي كف و ديوار در ايران از معتبرترين كارخانجات اروپا
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۴۱۵۲۶۲۰۷۴ فاکس: ۰۲۴۱۵۲۶۲۰۷۵ موبايل:
کدپستي: صندوق پستي: 45193-1319
ايميل: andika.co@gmail.com وب سايت: www.andika.co.ir
آدرس: زنجان/خ شهدا/مجتمع تجاري كورش14/طبقه3/واحد11111شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت