خدمات عمومیگروه صنعتى صفاکيش
مدير عامل: غلامعلى صفاکيش مدير اجرايي: عطا صفاکيش
مشاور و مجرى پروژه هاى تاسيسات مکانيکى

سازنده کانالهاى هوارسانى ( گرد و چهار گوش )
سازنده لوله و فيتينگهاى اسپيرال
سازنده انواع فلاشينگ و قرنيز ساختمان
سازنده انواع مصنوعات فلزى مرتبط

طراحى و ساخت و نصب انواع دريچه هاى تنظيم هوا - هواکشهاى راديال و اکسيال

عيب يابى و تعمير انواع سيستمهاى هوا رسانى سرد وگرم


خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۴۱۰۳۵۴۱۰ فاکس: ۵۲۶۵۱۲۷-۰۴۱۱ موبايل: ۰۹۳۵۴۱۲۳۳۷
کدپستي:                   
ايميل: safakish_ig@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تبريز- خ امام - چهارراه منصور - پاينتر از مسجد کريمخان- پ۴۳۰چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت