خدمات عمومیمهدسى و بازرگانى فرانگر انديشان
مدير عامل: بهرام عبدالرحيم‌زاد آذرى                   
ارائه طراحى و مشاوره و اجراء- در زمينه هاى خدمات فنى‌مهندسى سيستمهاى پيش‌ساخته ساختمان از قبيل انواع سقفها- ديوارهاى سبک کفپوشها و نماى ساختمانى و انجام کليه امور پيمانکارى ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۳-۸۸۵۱۶۸۲۲-۸۸۷۵۸۰۳۴-۸۷۳۶۵۴۷-۰۲۱ فاکس: ۸۸۷۴۷۳۸۰-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: seleaandishan.net وب سايت: www.andishan.net
آدرس: خ بهشتى- ابتداى خ صابونچى- کوچه مبينى- پ۴۲-یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت