خدمات عمومیبويوموتورايران
مدير عامل: هادى حسينى مدير اجرايي: حسينى
بويوموتور
بويوموتور ايران
بويوموتور يزد
كويريزد
boyumotor
boyumotorco
boyumotorco.com
**************
فروش انواع استارت انواع ماشينهاي سبك وسنگين
فروش انواع دينام انواع ماشينهاي سبك وسنگين
استارت و دينام ولوزم يدكي خودرو
نماينده رسمي شركت بويوموتور چين در ايران
*************
جهت دريافت نمايندگي در شهرو استان خود وي توانيد با دفتر گروه بويو موتور تماس بگيريد
نشاني گروه بويوموتور

يزد- بلوار پاكنژاد- جنب سه راه يزد باف - شماره 812

تلفنها براي تماس :تلفن :5252158و فكس 5226479 شماره تلفن همراه :09131515327
http://boyumotorco.com
info@BoyuMotorco.com
agency_boyumotorco@yahoo.com
خدمات نامشخص

تلفن: 5252158-0351 فاکس: 5226479-0351 موبايل: 09131515327
کدپستي: 4484 صندوق پستي: 49498498
ايميل: info@BoyuMotorco.com وب سايت: http://boyumotorco.com
آدرس: يزد- بلوار پاكنژاد- جنب سه راه يزد باف - شماره 812
آدرس: يزد- بلوار پاكنژاد- جنب سه راه يزد باف - شماره 812پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت