خدمات عمومیلودر زنجير
مدير عامل: ابراهيم فتح‌اللهى                   
لاستيکهاى راه‌سازى و زنجيرهاى حافظ لاستيک
خدمات نامشخص

تلفن: ۲-۶۶۶۹۲۶۲۱-۰۲۱ فاکس: ۶۶۶۹۵۲۷۲-۰۲۱ موبايل: 09121220896
کدپستي:                   
ايميل: info@lzanjir.com وب سايت: www.lzanjir.com
آدرس: سه‌راه آذرى- خيابان رزند- نبش کوچه وکيل پ۷۸ و ۸۰یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت