خدمات عمومیگروه صنعتى داچ شامل زير مجموعه‌هاى دراج رفسنجان- شرکت توليدى اروند چرخ- شرکت چوبسازان کوير- شرکت آلومينيوم رنگين
مدير عامل: محمدحسين آقامحمدحسينى                   
توليد مينى‌لودر- تراکتور- صفحات آلومينيومى-رينگ آلومينيومى
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۰۰۹۹۰۱-۰۲۱ فاکس: ۸۸۰۱۰۸۳۲-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: babaeian@arvandwheel.com وب سايت:
آدرس: اميرآباد شمالى- کوچه بيستم- پ۵۵شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت