خدمات عمومیآيتين سرام
مدير عامل: مسعود رزاقي                   
ماشين‌آلات آجر( خدمات پس از فروش)
خدمات نامشخص

تلفن: ۹-۸۸۵۰۵۴۹۸-۰۲۱ فاکس: ۸۸۷۶۶۷۷۰-۰۲۱ موبايل:
کدپستي: 15518-17111                   
ايميل: info@aitinceram.com وب سايت:
آدرس: سهروردى شمالي، خ نيكخو قدم، پ۱۲-۱۴، ساختمان البرز، واحد۴،شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت