خدمات عمومیشرکت پادپاياب
مدير عامل: فرشته وظيفه شناس مدير اجرايي: عليرضا مکى
مجرى و مشاور درامور تصفيه آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب
خدمات نامشخص

تلفن: ۹-۸۸۵۱۹۹۵۸ فاکس: ۸۸۷۴۳۴۲۲ موبايل:
کدپستي: 1576993911                   
ايميل: info@padpayab.com وب سايت: www.padpayab.com
آدرس: خيابان سهروردى خيابان حسينى کوچه پيلتن پلاک ۳سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت