خدمات عمومیتابان شهر
مدير عامل: سيدمحمد ذوالفقاري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8846909 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - خيابان قائم مقام فراهاني ـ بن بست ممتاز - پلاك 9ـ طبقه اول و دومسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت