خدمات عمومیتاسيساتي خويشاوند
مدير عامل: عبدا000 عيدي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88694771-2 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران- سعادت آباد-- خيابان 27- نبش صرافها- پلاك52سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت