خدمات عمومیسابيرنيرو
مدير عامل: غلامرضا كيوانلو                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8039138 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران-بزرگراه كردستان- خيابان شيرازجنوبي - خيابان باباعليخاني خ22متري گلستان كوجه12متري دوم پلاك 33یکشنبه 28 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت