خدمات عمومیستون سقف
مدير عامل: مصطفي رحيمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8798121 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران- خيابان ميرداماد-مقابل بازار کيش-پلاک 321-طبقه دوم-واحد 3و4سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت