خدمات عمومیهمپايه
مدير عامل: مليح السادات كريمي پايدار                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2421011 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - ولنجک - خيابان هفتم - پلاك24سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت