خدمات عمومیايده سازان صبا
مدير عامل: حامد حقايق                   
واردات و عرضه ماشين آلات راهسازى و عمرانى از قبيل:
لودر . گريدر و ...
خدمات نامشخص

تلفن: ۷۷۶۲۲۲۸۲ فاکس: ۷۷۵۲۳۶۱۲ موبايل:
کدپستي: 1561734944                   
ايميل: Info@iss-ir.com وب سايت: www.iss-ir.com
آدرس: تهران- خ شريعتى - خيابان سميه - شماره ۱۸ - طبقه ۵ - واحد شمالىشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت