خدمات عمومیايساتيس
مدير عامل: محمدى                   
تهيه و تامين انواع شير آلات لوله و اتصالات
نمايندگى يزد پوليکا اتصال بسپار موست نيوپايپ آذين نيک بسپار يزد و......
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۳۰۱۱۸۴ فاکس: ۲۲۳۲۴۹۲۲ موبايل: ۰۹۱۲۱۰۳۹۲۵۵
کدپستي: 16699                   
ايميل: mohammadi_sm@yahoo.com وب سايت: www.isatisco.ir
آدرس: مجيديه شمالىپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت