خدمات عمومیشرکت ساختمانى آرمه سازه عمران
مدير عامل: حسين لطفى مدير اجرايي: حسين لطفى
اجراى ابنيه وتاسيسات پروژه هاي عمرانى
انجام خدمات دفاتر فنى شرکتهاى پيمانکارى
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۹۵۸۵۱۹ فاکس: ۶۶۹۵۸۵۱۹ موبايل: ۰۹۱۲۲۱۷۲۷۴۲
کدپستي: 1138617813                   
ايميل: lotfi1978@gmail.com وب سايت:
آدرس: خيابان وليعص-خيابان جامى -کوچه عبدوس ژلاک ۴چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت