خدمات عمومیگروه ساختمانى نوآوران سازه
مدير عامل: على قاسمى                   
ساخت وساز - مشارکت در ساخت
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۳۷۱۰۳۸ فاکس: ۶۶۳۷۱۰۳۹ موبايل: ۰۹۱۹۱۲۶۷۰۹۵
کدپستي:                   
ايميل: noavaran-sazeh@inbox.com وب سايت:
آدرس: خيابان رودکى نرسيده به چهاراره مرتضوى ساختمان ۱۳۱ طبقه ۳ واحد ۸شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت