خدمات عمومیشرکت استاک طرح نو
مدير عامل: حامد شاهين فر مدير اجرايي: حامد شاهين فر
ـ انجام کليه مراحل مطالعاتى - طراحى فاز ۱ و ۲ معمارى
ـ طراحى و اجراى پروژه هاى معمارى داخلى
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۳۴۵۴۴۱ فاکس: ۸۸۳۴۵۴۴۲ موبايل: ۰۹۱۲۳۴۸۷۶۳۵
کدپستي:                   
ايميل: hamedshahinfar@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران-خ مفتح شمالىـکوچه مرزبان نامه- پلاک ۱۰ - واحد۳یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت