خدمات عمومیفروش مستقیم گچ سمنان
مدير عامل: محمد نادعلیان                   
تولید مرغوبترین گچ در سمنان برای سفید کاری و گچ خاک
خدمات نامشخص

تلفن: 0231-4463578 فاکس: 02323625630 موبايل: 09121317996
کدپستي:                   
آدرس: سمنان-جاده مومن ابادپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت