خدمات عمومیشرکت فضا برج پويا
مدير عامل: محمد رضا پوراکبريان نياز مدير اجرايي: محمدصادق پوراکبريان نياز
اجراى کليه پروژه هاى عمرانى بويژه رسته ساختمان و آب و راهسازى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۴۱۱۴۴۱۶۶۱۴ فاکس: ۰۴۱۱۳۳۵۳۱۷۳ موبايل: ۰۹۱۴۱۱۶۰۲۶۶
کدپستي: 5183856499                   
ايميل: dapunz@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تبريز نصف راه ورزش ياسمن ميدان سجاد ۴
آدرس: تبريز حافظ روبروى سالن شهيد اقدمى ۱۲۸چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت