خدمات عمومیگروه صنعتی تجاری اگزیم
مدير عامل: امیررضا ترمه فروش مدير اجرايي: محمد ترمه فروش
وارد کننده انواع سرامیک پوشش سقف ( بام ) و کف و بغل و هر آنچه نیاز شما میباشد .
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۴۴۰۰۲۰ فاکس: ۳۴۴۰۰۲۱ موبايل: ۰۹۱۵۱۱۵۷۶۴۰
کدپستي: صندوق پستي: 91735-1645 اگریم پارت
ايميل: exim@exim-group.com وب سايت: www.exim-group.com
آدرس: مشهد- چرم شهر
آدرس: منطقه ویژه سرخسشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت